De Brug

De Brug is het gemeenteblad van de Baptisten Gemeente Assen. De naam “De Brug” symboliseert de verbinding tussen lezers en de gemeente: via De Brug blijft iedereen op de hoogte van wat er in onze gemeente gebeurt. De afbeelding op de voorkant van De Brug geeft aan hoe wij gemeente willen zijn: zorg en aandacht voor elkaar, waarbij wij de aanwezigheid en invloed van de liefde van God mogen ervaren.

Iedereen die betrokken is bij de Baptisten Gemeente Assen krijgt elke uitgave van De Brug per e-mail  toegezonden (of op verzoek een geprinte versie). Wanneer u ook geïnteresseerd bent om De Brug te ontvangen, dat kunt u dat aanvragen bij het secretariaat. Geef uw mailadres door, zodat we De Brug aan u kunnen toezenden.

Op deze pagina kunt u eerder verschenen uitgaven van ‘de Brug’ inzien.