De Brug

De Brug verschijnt  + 8 keer per jaar als gemeenteblad van de Baptisten Gemeente Assen. De naam “De Brug” symboliseert de verbinding tussen lezers en de gemeente: via De Brug blijft iedereen op de hoogte van wat er in onze gemeente gebeurt. De afbeelding op de voorkant van De Brug geeft aan hoe wij gemeente willen zijn: zorg en aandacht voor elkaar, waarbij wij de aanwezigheid en invloed van de liefde van God mogen ervaren.

Iedereen die betrokken is bij de Baptisten Gemeente Assen krijgt elke uitgave van De Brug per post of per mail toegezonden. Wanneer u ook geïnteresseerd bent om De Brug te ontvangen, dat kunt u dat aanvragen bij het secretariaat. Graag horen we hoe u De Brug wenst te ontvangen: digitaal per email of op papier via de post.

Op deze pagina kunt u eerder verschenen uitgaven van ‘de Brug’ inzien.