Leren

Leren is binnen onze gemeente geen doel op zichzelf, maar ondersteunt ons bij Vieren, Dienen en Zorgen. Het leren is vooral van belang voor groei; en naast persoonlijke ontwikkeling gaat het dan ook om gemeente-ontwikkeling. We kunnen veel leren vanuit de Bijbel, daarom is Bijbelstudie van belang voor iedere christen.  Daarnaast zoeken we ook naar de samenhang met onze hedendaagse cultuur en maatschappij, om met onze geloofsbeleving ook verder te kunnen in heden en toekomst.