Leren

Leren is binnen onze gemeente geen doel op zichzelf, maar ondersteunt ons bij Vieren, Dienen en Zorgen. Het leren is vooral van belang voor groei; en naast persoonlijke ontwikkeling gaat het dan ook om gemeente-ontwikkeling. We kunnen veel leren vanuit de Bijbel, daarom houdt onze gemeente ook Bijbelstudie-bijeenkomsten. Daarnaast zoeken we ook naar de samenhang met onze hedendaagse cultuur en maatschappij, om met onze geloofsbeleving ook verder te kunnen in heden en toekomst.