ANBI-Info

Informatie over de gemeente

ten behoeve van ANBI-registratie.

Hier kunt u het “Standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen” inzien.

Daarin zijn alle gegevens vastgelegd, die de Belastingdienst van belang acht voor de ANBI-registratie van onze gemeente.