Zorgen

Zorgen is in een gemeente met veel ouderen een belangrijk taakveld. De gemeente heeft part-time een pastor, die invulling geeft aan het bezoekwerk voor ouderen en zieken. Daarnaast is er een bezoekersgroep in de gemeente en is er vanuit ‘Vrouwencontact’ veel aandacht voor zieken en anderen die dat nodig hebben. Zorgen is een activiteit ‘voor iedereen en door iedereen’. Iedereen die bij de gemeente hoort kan hieraan meedoen: soms in het uitvoeren, een ander moment in het ontvangen. In onze visie begint zorgen al bij de aandacht voor elkaar, zoals na onze diensten met een gezellig kopje koffie.