Baptisten organisaties

Hoewel elke Baptisten Gemeente in principe zelfstandig is, hebben baptisten ook altijd geloofd in onderlinge samenwerking. Gemeenten ontmoeten elkaar op regionaal, nationaal en internationaal vlak om de onderlinge band te versterken en elkaar te dragen.

– Nationaal werken gemeenten samen in de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland 

– Internationaal werken Baptisten samen in de EBF – Europese Baptisten Federatie en in de BWA – Baptist World Alliance

Meer informatie over de manier waarop Baptisten hun geloof beleven is te vinden in een aantal filmpjes