Vrouwencontactgroep

‘Vrouwencontact’ is de vrouwenvereniging van de Baptisten Gemeente; ze komen maandelijks op een woensdagmiddag bij elkaar in De Componist. De informele bijeenkomsten zijn gericht op ontmoeting, bezinning en gezellige contacten met elkaar. ‘Vrouwencontact’ is betrokken bij de onderlinge zorg binnen de gemeente. Het vrouwenwerk binnen de Baptisten Gemeenten kent nationale contacten en richt zich ook op de ondersteuning van zendingswerk.

Er is een Internationaal netwerk van Baptisten Vrouwen via de EBWU – ‘European Baptist Women’s Union’. Jaarlijks op de eerste maandag in november organiseren zij de Baptisten Wereld Vrouwen Gebedsdag met een centraal thema en aandacht voor noden in alle werelddelen.