Samenwerking jeugdwerk

De gemeente heeft zelf geen jeugd en jongerenwerk, maar werkt daarvoor samen met andere plaatselijke gemeenten.