Activiteiten

Op zondag:

– Tijdens de diensten op zondagmorgen wordt er voor kinderen tot en met de basisschoolleeftijd crèche en/of zondagsschool gehouden.

– Op de eerste zondag van de maand wordt na de dienst het Heilig Avondmaal gevierd.

– Elke zondag na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee.

 

Andere bijeenkomsten:

‘Vrouwencontact’ is de vrouwenvereniging van de Baptisten Gemeente; ze komen maandelijks op een woensdagmiddag bij elkaar in De Componist.

– Regelmatig wordt een Gemeentevergadering gehouden, waar wordt overlegd over het beleid van de gemeente. Op dit moment worden gemeentevergaderingen doorgaans op een zondag na de dienst gehouden. Naast een vergaderdeel is dat ook gericht op een gesprek over mogelijke ontwikkelingen in de gemeente. Naast leden en vrienden van onze gemeente nodigen we daarbij ook graag belangstellenden uit.

– Bijbelstudie-avonden worden tijdelijk binnen onze gemeente niet gehouden; de bedoeling is om te zijner tijd weer starten met en groep die bij een van de leden thuis kan samenkomen.

– De gemeente heeft zelf geen jeugd en jongerenwerk, maar werkt daarvoor samen met andere plaatselijke gemeenten.