1953     –     2023


70 jaar Baptisten Gemeente Assen

In 2023 mogen we gedenken, dat de Baptisten Gemeente Assen 70 jaar geleden is gesticht. Dat willen we graag in dankbaarheid met elkaar vieren!

Daarom zijn er dit jaar een drietal zondagen gepland met speciale jubileum-activiteiten.

 

 

Hierbij een foto-impressie van de jubileum-dankdienst op zondag 21 mei jl. De gemeente heeft toen samen met relaties herdacht, dat de Baptisten Gemeente Assen al 70 jaar mag bestaan.

Op zondag 10 september willen we het jubileum feestelijk vieren! Daarbij nodigen wij in het bijzonder oud-leden en – vrienden van de gemeente uit.

De feestelijke jubileumdienst begint om 10 uur. Daarna is er gelegenheid  voor gezellige ontmoetingen met alle  gasten. Rond 12 uur is er een gezamenlijke maaltijd.

Informatie en aanmelding voor 10 september per email via jubileum70@baptisten-assen.nl of telefonisch 0592-356195 of 0592-341210.

 

 

 

Op 12 november sluiten we het jubileumjaar af met mooie herinneringen en een bijzonder aandenken.