Geven en nalaten

Kerken in Nederland zijn financieel helemaal afhankelijk van giften en bijdragen van leden. Dat geldt ook voor de Baptisten Gemeente Assen, die financieel geheel zelfvoorzienend is. De gemeente werkt met een klein budget, dat wordt opgebracht door collecten en giften van eigen leden en vrienden. De Baptisten Gemeente Assen is ANBI-geregistreerd, zodat aantoonbare giften fiscaal aftrekbaar zijn.

 

Door incidentele bijdragen uit nalatenschappen is de gemeente in staat om extra dingen te doen. Onze gemeente investeert in pastorale zorg, waarvoor part-time een pastor in dienst is. Daarnaast zoekt de gemeente (financiële) mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst. Giften en bijdragen kunnen worden overgemaakt op NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. De gemeente is ANBI-geregistreerd, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie over geven en nalaten kan vertrouwelijk contact worden opgenomen met de penningmeester van de gemeente.