Plaatselijke organisaties

Baptisten zijn betrokken op de medemens in hun omgeving en werken graag samen met andere plaatselijke kerken en gemeenten.

 

 

Open Huis – inloophuis van de kerken voor iedereen

Hart voor Assen – ontmoeting van predikanten, kerkelijke werkers en betrokken christenen in Assen, om elkaar te bemoedigen, voor elkaar bidden en voor Assen.

Pastores Convent – samenwerkings-verband van voorgangers van christelijke kerken en gemeenschappen in Assen

Kerken in Assen – overzicht van kerken in Assen, ook per wijk

Voor andere relaties van onze gemeente zie de pagina met links

Naast alle andere plaatselijke contacten werken de drie UNIE-ABC gemeenten in Assen samen, bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten en evenementen.

De andere UNIE-ABC gemeenten zijn: