Plaatselijke organisaties

Baptisten zijn betrokken op de medemens in hun omgeving en werken graag samen

met andere plaatselijke kerken en gemeenten.

Naast de contacten met de ABC gemeente ‘De Ark’ is de Baptisten Gemeente Assen betrokken bij:

 

SIRW – Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer

Open Huis – inloophuis van de kerken voor iedereen

Hart voor Assen – ontmoeting van predikanten, kerkelijke werkers en betrokken christenen in Assen, om elkaar te bemoedigen, voor elkaar bidden en voor Assen.

Pastores Convent – samenwerkings-verband van voorgangers van christelijke kerken en gemeenschappen in Assen

Kerken in Assen – overzicht van kerken in Assen, ook per wijk

Voor andere relaties van onze gemeente zie de pagina met links