Welkom

Diensten elke zondag 10 uur

in De Componist

ELKE ZONDAG

WELKOM BIJ

ONZE DIENSTEN

We houden elke zondagmorgen om 10 uur weer een dienst in De Componist.

Gasten zijn welkom: graag vooraf even aanmelden! *)

Om het besmettingsrisico te beperken gelden bij onze diensten nog een aantal voorzorgsmaatregelen. We houden anderhalve meter afstand en er wordt een beperkt aantal liederen ingetogen meegezongen.

Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken; blijf daarbij ook gewoon zitten, het wordt wel bij u gebracht.

Meer informatie: Componist – maatregelen tegen corona


*) Naast onze leden, vrienden en vaste bezoekers zijn gasten ook welkom bij onze samenkomsten. Wij vragen gasten om zo mogelijk hun komst vooraf te melden. Dat kan per mail aan info@baptisten-assen.nl, u kunt daar ook verdere informatie vragen.

Luister Lied

Tijdens de Corona-perioden zonder diensten kon hier toch elke zondag naar een mooi lied worden geluisterd. Deze liederen – veelal uit onze bundel “Liederen voor de Gemeentezang” – werden wekelijks opgenomen door Henk en Marleen Samplonius.

Als u deze liederen nog eens wilt beluisteren: ga naar de pagina ‘Muziek’

Toekomst vol van hoop

Welkom bij de Baptisten Gemeente Assen

De Baptisten Gemeente Assen wil een kerkelijke gemeente zijn, waarin iedereen zich welkom voelt. Welkom bij elkaar en welkom bij God. Met aandacht voor elkaar en open naar de wereld.

Wij geloven niet in standaard antwoorden, wel in het serieus nemen van de geloofs- en levensvragen die er zijn. In het samen zoeken naar een spoor en een perspectief op basis van de Bijbelse boodschap. Daarin staat het verhaal van God en de persoon van Jezus Christus centraal. Lees verder…