Welkom

Diensten elke zondag 10 uur

in De Componist

TIJDELIJK

GEEN DIENSTEN

Nu de maatregelen om het Coronavirus terug te dringen langer van kracht blijven, kunnen wij onze samenkomsten op zondagmorgen niet verantwoord laten plaatsvinden.

We hadden gehoopt inmiddels wel weer te kunnen beginnen, maar dat is nog steeds niet verantwoord. We hebben alle diensten tot en met 16 mei afgelast.

We verwachten onze wekelijkse diensten te kunnen hervatten met Pinksteren; dat is op zondag 23 mei.

Luister Lied

In deze periode zonder bijeenkomsten kunt u hier liederen beluisteren, zoals we die ook in onze diensten zingen. De liederen – veelal uit onze bundel “Liederen voor de Gemeentezang” – zijn opgenomen door Henk en Marleen Samplonius.

Als u meer liederen wilt beluisteren: ga naar de pagina ‘Muziek’

Toekomst vol van hoop

Welkom bij de Baptisten Gemeente Assen

De Baptisten Gemeente Assen wil een kerkelijke gemeente zijn, waarin iedereen zich welkom voelt. Welkom bij elkaar en welkom bij God. Met aandacht voor elkaar en open naar de wereld.

Wij geloven niet in standaard antwoorden, wel in het serieus nemen van de geloofs- en levensvragen die er zijn. In het samen zoeken naar een spoor en een perspectief op basis van de Bijbelse boodschap. Daarin staat het verhaal van God en de persoon van Jezus Christus centraal. Lees verder…