Welkom

Diensten elke zondag 10 uur

in De Componist

ONZE DIENSTEN EN ACTIVITEITEN ZIJN AFGELAST

Om besmettingsrisico’s te beperken worden er tijdelijk geen bijeenkomsten gehouden. Al onze geplande samenkomsten zijn afgelast: tot nader order zijn er geen diensten.

Als er weer mogelijkheden zijn om onze diensten te hervatten, dan zullen we dat hier bekendmaken. Daarnaast zullen we met onze leden, vrienden en vaste bezoekers ook op andere manieren contact proberen te houden.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via info@baptisten-assen.nl

Luister Lied

In deze periode zonder bijeenkomsten kunt u hier liederen beluisteren, zoals we die ook in onze diensten zingen. De liederen uit onze bundel “Liederen voor de Gemeentezang” zijn opgenomen door Henk en Marleen Samplonius.

Als u meer liederen wilt beluisteren: ga naar de pagina ‘Muziek’

Ga met mij mee, o Heer

Welkom bij de Baptisten Gemeente Assen

De Baptisten Gemeente Assen wil een kerkelijke gemeente zijn, waarin iedereen zich welkom voelt. Welkom bij elkaar en welkom bij God. Met aandacht voor elkaar en open naar de wereld.

Wij geloven niet in standaard antwoorden, wel in het serieus nemen van de geloofs- en levensvragen die er zijn. In het samen zoeken naar een spoor en een perspectief op basis van de Bijbelse boodschap. Daarin staat het verhaal van God en de persoon van Jezus Christus centraal. Lees verder…