Welkom

Diensten elke zondag 10 uur

in De Componist

TIJDELIJK

GEEN DIENSTEN

Nu de maatregelen om het Coronavirus terug te dringen nog langer van kracht blijven, kunnen wij  onze samenkomsten op zondagmorgen niet verantwoord laten plaatsvinden.

We hadden gehoopt om onze diensten eind januari weer te kunnen hervatten, maar dat lijkt voorlopig niet verantwoord. Daarom hebben we moeten besluiten om alle diensten tot en met half februari af te gelasten.

Als de ontwikkelingen het toelaten, dan hopen we op zondag 21 februari weer een dienst te houden. Dat is dan ook de eerste zondag van de Veertigdagentijd; onze voorbereiding op het Paasfeest. Maar op dit moment is ook dat nog onder uitdrukkelijk voorbehoud.

Deo Volente, zo de Heer wil en wij leven.

Luister Lied

In deze periode zonder bijeenkomsten kunt u hier liederen beluisteren, zoals we die ook in onze diensten zingen. De liederen – veelal uit onze bundel “Liederen voor de Gemeentezang” – zijn opgenomen door Henk en Marleen Samplonius.

Als u meer liederen wilt beluisteren: ga naar de pagina ‘Muziek’

Doorgrond mijn hart

Welkom bij de Baptisten Gemeente Assen

De Baptisten Gemeente Assen wil een kerkelijke gemeente zijn, waarin iedereen zich welkom voelt. Welkom bij elkaar en welkom bij God. Met aandacht voor elkaar en open naar de wereld.

Wij geloven niet in standaard antwoorden, wel in het serieus nemen van de geloofs- en levensvragen die er zijn. In het samen zoeken naar een spoor en een perspectief op basis van de Bijbelse boodschap. Daarin staat het verhaal van God en de persoon van Jezus Christus centraal. Lees verder…