Welkom

Diensten elke zondag 10 uur

in De Componist

TIJDELIJK

GEEN DIENSTEN

Nu de maatregelen om het Coronavirus terug te dringen nog langer van kracht blijven, kunnen wij onze samenkomsten op zondagmorgen niet verantwoord laten plaatsvinden.

We hadden gehoopt om de diensten in februari weer te kunnen hervatten, maar dat is nog niet verantwoord. We hebben alle diensten tot en met half maart in ieder geval afgelast.

Als de ontwikkelingen het toelaten, dan hopen we op zondag 21 maart weer een dienst te houden, zodat we nog een paar zondagen voor Pasen kunnen samenkomen. Maar op dit moment is dat nog onder uitdrukkelijk voorbehoud.

Luister Lied

In deze periode zonder bijeenkomsten kunt u hier liederen beluisteren, zoals we die ook in onze diensten zingen. De liederen – veelal uit onze bundel “Liederen voor de Gemeentezang” – zijn opgenomen door Henk en Marleen Samplonius.

Als u meer liederen wilt beluisteren: ga naar de pagina ‘Muziek’

Vol verlangen, in gebeden

Welkom bij de Baptisten Gemeente Assen

De Baptisten Gemeente Assen wil een kerkelijke gemeente zijn, waarin iedereen zich welkom voelt. Welkom bij elkaar en welkom bij God. Met aandacht voor elkaar en open naar de wereld.

Wij geloven niet in standaard antwoorden, wel in het serieus nemen van de geloofs- en levensvragen die er zijn. In het samen zoeken naar een spoor en een perspectief op basis van de Bijbelse boodschap. Daarin staat het verhaal van God en de persoon van Jezus Christus centraal. Lees verder…