Over baptisten

In vrijwel elk land in de wereld vind je Baptisten Gemeenten. Wereldwijd vormen de Baptisten één van de grootste geloofsgemeenschappen; in Nederland zijn er in grotere plaatsen vaak wel een of meer Baptisten Gemeenten te vinden. De kerk is voor baptisten niet zozeer een specifiek gebouw; de gemeente wordt gezien als een ‘gezin’ van gelovigen, toegewijd aan Christus, elkaar en de dienst van God in de wereld.

 

In een Baptisten Gemeente is iedereen gelijk en iedereen vervult een taak in de dienst aan God en voor God in de wereld. Er is geen hiërarchie van bisschoppen en priesters die gezag oefenen over hun leden. De ledenvergadering van een gemeente beslist over het aanstellen van voorgangers en anderen met een speciale rol of taak. Baptisten zijn betrokken op de medemens in hun omgeving en werken graag samen met andere plaatselijke kerken en gemeenten. De plaatselijke gemeenten zijn zelfstandig en zelf onderhoudend, in grootte variërend van 20 tot enkele honderden leden.

Hoewel elke Baptisten Gemeente in principe zelfstandig is, hebben baptisten ook altijd geloofd in onderlinge samenwerking. Gemeenten ontmoeten elkaar op regionaal, nationaal en internationaal vlak om de onderlinge band te versterken en elkaar te dragen.

– Nationaal werken gemeenten samen in de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland 

– Internationaal werken Baptisten samen in de EBF – Europese Baptisten Federatie en in de BWA – Baptist World Alliance

Meer informatie over de manier waarop Baptisten hun geloof beleven is te vinden in een aantal filmpjes