Vieren

Bij vieren gaat het om de vorm en inhoud van onze diensten. Uitgangspunt is de bijeenkomst als een “viering” te zien, waarin God centraal staat. Daarnaast worden onderwerpen vaak benadert vanuit menselijke ervaringen, dus vanuit het dagelijks leven. Op die manier worden diensten meer aansprekend en herkenbaar. De samenkomsten op zondagmorgen en op kerkelijke feestdagen vormen de belangrijkste momenten in het samen gemeente zijn. Elke zondagmorgen is er voor en na de dienst gelegenheid voor ontmoeting. We hebben tijd en ruimte voor elkaar en voor gasten; op die manier willen we samen ook echt een gemeenschap zijn.