Projecten en hulp

Naast de uitgaven voor de eigen gemeente en het verzorgen van pastoraat voor ouderen en zieken ondersteunt de Baptisten Gemeente Assen op bescheiden wijze ook anderen. Er zijn contributies en subsidies voor lokale verbanden, de landelijke UNIE-ABC alsmede giften aan goede doelen. Samen met UNIE-ABC, Cama-zending en Europese Baptisten worden zendingsprojecten ondersteunt en wordt noodhulp gegeven in oorlogssituaties en bij rampen; vaak kan hulp rechtstreeks worden gegeven via lokale Baptisten gemeenten in zo’n gebied.

 

Giften en bijdragen kunnen worden overgemaakt op NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. De gemeente is ANBI-geregistreerd, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie over giften voor projecten en hulp kan vertrouwelijk contact worden opgenomen met de penningmeester van de gemeente.