Projecten en hulp

Naast de uitgaven voor de eigen gemeente en het verzorgen van pastoraat voor ouderen en zieken ondersteunt de Baptisten Gemeente Assen op bescheiden wijze ook anderen. Er zijn contributies en subsidies voor lokale verbanden, de landelijke Unie alsmede giften aan goede doelen. Samen met de Unie en Europese Baptisten worden er nog steeds zendingsprojecten ondersteunt en worden noodhulp gegeven in oorlogssituaties en bij rampen; veel hulp wordt rechtstreeks gegeven via lokale Baptisten gemeenten in het gebied.

 

Giften en bijdragen kunnen worden overgemaakt op NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. De gemeente is ANBI-geregistreerd, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie over giften voor projecten en hulp kan vertrouwelijk contact worden opgenomen met de penningmeester van de gemeente.