Gemeente

De Baptisten Gemeente Assen wil samen gemeente zijn rond de kernwoorden “vieren, leren, dienen en zorgen“. Deze woorden geven de taakvelden aan binnen het gemeentewerk.