Hartelijk welkom bij onze diensten en activiteiten

  • elke zondag houden wij om 10 uur onze dienst
  • maandelijks vieren we in de dienst het Heilig Avondmaal (1e zondag van de maand)
  • tijdens de diensten is er naar behoefte zondagsschool en/of crèche
  • na elke dienst is er gelegenheid om gezellig samen koffie te drinken
  • maandelijks zijn er bijeenkomsten van vrouwencontact (op woensdagmiddag)
  • tenminste twee keer per jaar wordt een gemeentevergadering georganiseerd
  • naar behoefte en mogelijkheid worden andere bijeenkomsten gehouden, eventueel in samenwerking met anderen

 

De gemeente heeft geen eigen gebouw; ze huurt voor diensten en bijeenkomsten ruimte in Wijkcentrum ‘De Componist’ of eventueel elders. Vergaderingen en andere kleinschalige bijeenkomsten worden doorgaans bij een van de deelnemers thuis gehouden.

 

Terug naar ‘Onze gemeente