Organisatie van de gemeente

  • de gemeente heeft geen vaste voorganger; de diensten worden geleid door verschillende gastsprekers
  • voor het pastoraat bij ouderen en zieken is een pastor part-time beschikbaar
  • het bezoekwerk wordt ondersteund door een bezoekersgroep
  • het bestuur regelt financiën, secretariaat en andere organisatorische zaken
  • alle andere taken binnen de gemeente worden door leden en vrienden zelf gedaan
  • rond de diensten zijn er vrijwilligers voor begroeting, kosters- en taxidiensten, beamer en geluid, begeleiding en koffie; op afroep ook voor zondagsschool en crèche

 

Terug naar ‘Onze gemeente