Baptist: wat is dat?

  • net als andere christenen belijden Baptisten dat Jezus Christus Gods Zoon is en dat Hij door God werd gezonden om de mensheid te redden
  • door het lijden en sterven van Jezus Christus en door zijn opstanding, geloven wij dat er verlossing van zonden is en een nieuw leven in Zijn liefde mogelijk is
  • Baptisten benadrukken dat men er zelf voor moeten kiezen om Jezus te volgen, na die persoonlijke keuze mag je gedoopt worden en word je ook lid van de gemeente
  • de doop is het teken voor de start van een nieuw leven met God; de Bijbel hanteren we als richtsnoer in geloof en leven

 

Net als in de Bijbel ga je tijdens de volwassen doop helemaal onder water. Het woord Baptist komt van het Griekse woord dat de Bijbel gebruikt voor ‘dopen’ of ‘onderdompelen’.

 

Terug naar ‘Onze gemeente