Praktische zaken over de Baptisten Gemeente Assen

  • meer (actuele) informatie over de gemeente staat in ‘De Brug’, die we op verzoek graag toezenden; desgewenst per e-mail. Kijk ook eens op www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen
  • giften en bijdragen voor de gemeente (rek.nr. NL 87 INGB 000 096 7581) zijn fiscaal aftrekbaar; de gemeente is ANBI-geregistreerd via de Unie van Baptistengemeenten
  • voor collecten e.d. kan men bij de penningmeester desgewenst collectebonnen kopen
  • iedereen is welkom bij onze diensten, de toegang is vrij; er wordt wel gecollecteerd
  • er worden taxi-diensten georganiseerd voor mensen die zelf niet meer mobiel zijn
  • liederen en teksten worden geprojecteerd; u hoeft geen Bijbel e.d. mee te nemen

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden of voorgangers; ook voor een persoonlijk gesprek. U kunt hen aanspreken bij de dienst; of bellen of mailen. U kunt alle informatie vinden op de adressen pagina.

 

Op de foto op de voorpagina ziet u, hoe we onze diensten in ‘De Componist’ houden:

  • via de ontmoetingsruimte komt u in de zaal, waar de dienst wordt gehouden
  • na afloop (omstreeks 11 uur) is er koffie of thee in de ontmoetingsruimte

 

Terug naar ‘Onze gemeente