Kenmerken van de Baptisten Gemeente Assen

  • de Baptisten Gemeente Assen is gesticht in februari 1953
  • de gemeente is altijd relatief klein gebleven (minder dan honderd leden), maar de laatste jaren loopt het aantal leden en bezoekers van diensten verder terug
  • er wordt in de gemeente een sterke onderlinge verbondenheid gevoeld, de bijeenkomsten hebben een open en ontspannen sfeer
  • de gemeente vergrijsd wel, maar is niet bepaald traditioneel in opvattingen
  • er is een open Avondmaal, waar iedere christen aan kan deelnemen
  • vrouwen kunnen elke functie bekleden en gaan regelmatig voor in de diensten
  • er is geen afwijzing van mensen om geaardheid, scheiding, samenwonen, e.d.
  • in de praktijk is er geen merkbaar verschil tussen leden en vrienden van de gemeente

 

De mensen in de Baptisten Gemeente Assen ervaren een grote mate van warmte en verbondenheid, ze zijn gewend elkaar ruimte te laten en te accepteren zoals men is.

 

Terug naar ‘Onze gemeente