Contacten en betrokkenheid

  • de Baptisten Gemeente Assen is aangesloten bij UNIE-ABC, een veelkleurige gemeenschap van zo’n 125 baptisten en Cama-gemeenten in Nederland
  • via UNIE-ABC maken we ook deel uit van Europese – en Wereldwijde Baptisten organisaties, waarin miljoenen Baptisten over de hele wereld zijn verbonden
  • samen met andere Baptistengemeenten is er aandacht voor opleiding van voorgangers en kerkelijk werkers, zending en gemeentestichting
  • de Baptisten Gemeente Assen staat open voor contacten met andere kerken en christelijke groeperingen om samen maatschappelijk actief te zijn in onze omgeving
  • in Assen is onze Baptisten Gemeente betrokken bij het werk van het ‘Open Huis’, een interkerkelijke organisatie voor opvang van thuislozen
  • onze gemeente is ook vertegenwoordigd in SIRW, een stichting voor interkerkelijk recreatiewerk op het park ‘Witterzomer’

 

Verschillende mensen uit de gemeente zijn individueel betrokken bij andere organisaties en doelen; ook worden gezamenlijke acties gedaan voor ‘Present’ en project ‘Schoenendoos’.

 

Terug naar ‘Onze gemeente