Activiteiten

Op zondag:

– Tijdens de diensten op zondagmorgen wordt er voor kinderen tot en met de basisschoolleeftijd crèche en/of zondagsschool gehouden.

– Op de eerste zondag van de maand wordt na de dienst het Heilig Avondmaal gevierd.

– Elke zondag na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee.

 

Andere bijeenkomsten:

– De gemeente heeft zelf geen jeugd en jongerenwerk, maar werkt daarvoor samen met andere plaatselijke gemeenten.

‘Vrouwencontact’ is de vrouwenvereniging van de Baptisten Gemeente; ze komen maandelijks op een donderdagavond bij elkaar in De Componist.

– Bijbelstudie-avonden worden maandelijks bij leden thuis gehouden; wij nodigen u graag uit voor een volgende bijeenkomst. Vraag gerust informatie over de volgende bijeenkomst of kijk in ons gemeenteblad ‘De Brug’.

– ‘Groot Huisbezoek’ wordt periodiek gehouden in wisselende groepen bij leden thuis: als u belangstelling heeft sturen we u graag een uitnodiging.

– Regelmatig wordt een Gemeenteavond gehouden, waar wordt overlegd over het beleid van de gemeente. Behalve een vergaderdeel is zo’n avond ook gericht op gesprek over mogelijke ontwikkelingen in de gemeente. Naast leden en vrienden van onze gemeente nodigen we daarbij ook graag belangstellenden uit.